شبیه – دوست داشتن آموزش آموزشی دانشگاه

شبیه – دوست داشتن: آموزش آموزشی دانشگاه اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث ۹۹ شلاق جهت رابطه نامشروع ، حکم اعدام زنی که شوهرش را کشت تا با خواستگار خواهرش ازدواج کند صادر شد

قضات دیوانعالی کشورحکم قصاص زن جوان جنایتکاری را تأیید کردند که درپی ارتباط پنهانی با خواستگارسابق خواهرش، شوهرش را در خواب به قتل رسانده بود.

حکم اعدام زنی که شوهرش را کشت تا با خواستگار خواهرش ازدواج کند صادر شد/ ۹۹ شلاق جهت رابطه نامشروع

عبارات مهم : جنایت

قضات دیوانعالی کشورحکم قصاص زن جوان جنایتکاری را تأیید کردند که درپی ارتباط پنهانی با خواستگارسابق خواهرش، شوهرش را در خواب به قتل رسانده بود.

کشور عزیزمان ایران نوشت:پرونده این جنایت از آخرهای سال 94 و به دنبال اعلام فوت مشکوک مرد جوانی در آپارتمانش واقع دریکی ازمحله های تهران، دردستوررسیدگی بازپرس کشیک قتل و کارآگاهان جنایی قرارگرفته بود.

با توجه به شکایت پدر و مادرمقتول، همسرش آمنه به عنوان مظنون مهم قتل تحت بازجویی قرار گرفت.اما این زن ابتدا وانمود کرد شوهرش به فوت طبیعی جان سپرده است.

۹۹ شلاق جهت رابطه نامشروع ، حکم اعدام زنی که شوهرش را کشت تا با خواستگار خواهرش ازدواج کند صادر شد

اما چندی بعد و با اعلام نظریه قطعی پزشکی قانونی رازجنایت فاش شد و زن جوان لب به اعتراف گشود و ادعا کرد به دستور مرد جوانی به نام میکائیل همسرش را کشته است.

به دنبال این اظهارات، میکائیل نیز بازداشت شد ولی دربازجویی ها منکرمشارکت درقتل شد ولی به رابطه پنهانی با زن جوان اعتراف کرد.با توجه به مدارک موجود در پرونده و بررسی پیامک های ارسال شده است بین آمنه و مرد جوان، میکائیل با قرار وثیقه آزاد شد تا اینکه این زن ومرد در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی محسن زالی و با حضور دو مستشار پای میز محاکمه ایستادند.

قضات دیوانعالی کشورحکم قصاص زن جوان جنایتکاری را تأیید کردند که درپی ارتباط پنهانی با خواستگارسابق خواهرش، شوهرش را در خواب به قتل رسانده بود.

در ابتدای این جلسه پدر و مادر مهدی جهت عروسشان، قصاص خواستند. سپس آمنه- ۳۱ساله- به دفاع ازخود پرداخت ولی منکر شوهرکشی شد. او گفت: من و شوهرم رابطه خوبی با هم داشتیم و با وجود مخالفت های شدید خانواده هایمان، مدتی قبل ازمرگ شوهرم ازدواج کردیم. من هیچ مشکلی با شوهرم نداشتم و ما زبانزد فامیل بودیم. من انگیزه ای جهت کشتن شوهرم نداشتم و در اداره آگاهی تحت فشار روانی به قتل اعتراف کردم.وی در پاسخ به سؤال قاضی دادگاه راجع به رابطه پنهانی اش با میکائیل گفت: من با میکائیل فقط به صورت پیامکی در ارتباط بودم.

چون همسرم توجه زیادی به من نداشت می خواستم با این کار حس حسادتش را بر انگیخته و توجه او را جلب کنم. ولی هیچ وقت او را به منزل مان دعوت نکردم و ملاقات خاصی هم نداشتیم. میکائیل نیز دردفاع ازخود منکر دست داشتن در جنایت شد و گفت: «آمنه را از سالها قبل می شناختم. او هر لحظه دچار توهم بود و حالا هم با خیالپردازی هایش مرا گرفتار کرده هست. او گاهی اوقات برایم پیامک می فرستاد ولی من به او اعتنا نمی کردم و بارها از او خواسته بودم دست از سرم بردارد.

وی راجع به نحوه آشنایی اش با آمنه هم گفت: «چند سال قبل خواستگار خواهر آمنه بودم. ما با هم قرار ازدواج گذاشته بودیم که متوجه شدم خواهرش قبلاً یکبار عقد کرده و طلاق گرفته و این ماجرا را از من پنهان نگه داشته هست. به همین خاطر رابطه ام را با خواهرش قطع کردم. ولی بعد از چندین ماه آمنه به من پیامک داد و نسبت به من ابراز علاقه کرد. با آنکه جواب پیامک هایش را نمی دادم یک شب به من پیامک داد و گفت که مهدی را کشته هست. با دیدن این پیامک شوکه شدم و دیگر پاسخ او را ندادم. ولی مدتی بعد از سوی پلیس بازداشت شدم.

۹۹ شلاق جهت رابطه نامشروع ، حکم اعدام زنی که شوهرش را کشت تا با خواستگار خواهرش ازدواج کند صادر شد

پس از آخر بیانات متهمان پرونده، قضات دادگاه، زن جوان را به اتهام قتل عمد به قصاص ومرد جوان را به اتهام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق محکوم کردند. این حکم ازسوی قضات دیوانعالی کشورنیزتأیید شد که بدهید ترتیب عامل جنایت بزودی و درصورت اصرار خانواده مقتول براجرای حکم به دارآویخته خواهد شد.

قضات دیوانعالی کشورحکم قصاص زن جوان جنایتکاری را تأیید کردند که درپی ارتباط پنهانی با خواستگارسابق خواهرش، شوهرش را در خواب به قتل رسانده بود.

واژه های کلیدی: جنایت | پرونده | ازدواج | رابطه نامشروع | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs