شبیه – دوست داشتن آموزش آموزشی دانشگاه

شبیه – دوست داشتن: آموزش آموزشی دانشگاه اخبار سیاسی و اجتماعی

طرح ترامپ جهت ابطال توافقنامه بوئینگ و کشور عزیزمان ایران

روزنامه صهیونیستی جروزالم پست مدعی شده است هست، دونالد ترامپ مدیر جمهور آمریکا تلاش می کند توافقنامه شرکت بوئینگ و کشور عزیزمان ایران را باطل کند. ..

ادامه مطلب